การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-10.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวประภัสสร สรวนรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ร่วมออกนิเทศ ติดตามในครั้งนี้ด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1