ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปี 2564

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่ ศธ 04153/ว3739

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทราบ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้เสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ กรมควบคุมโรคจึงจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำขึ้น ภายใต้แนวคิด New Normal…New Landmark… “Drown No More” (วิถีใหม่…พื้นที่ใหม่…ไม่เสี่ยงจมน้ำ) ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564 โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวด Interactive Street Art (ศิลปะการมีส่วนร่วมของชุมชน) ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท จึงขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2564 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็ปไซต์ https://ddc.moph.go.th/dip/ หรือ QR Code ในเอกสารประชาสัมพันธ์ที่แนบมานี้

ติดต่อ สพป.สก.1