นิเทศ ติดตามการบริหารงานโรงเรียนผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ปรีชา จันทวี ออกนิเทศ ติดตามการบริหารงานโรงเรียนผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ณ โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง และโรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ร่วมออกนิเทศ ติดตามในครั้งนี้ด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1