กิจกรรม นิเทศ เยี่ยมเยือน และให้กำลังใจ

เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 นายสมพร  พิลาสันต์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้านิเทศ เยี่ยมเยือน และให้กำลังใจ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่

ติดต่อ สพป.สก.1