กิจกรรม Big Cleanning Day

โรงเรียนบ้านคลองสิบสามจัด  กิจกรรม Big Cleanning Day

IMG_1605 IMG_1530 IMG_1535 IMG_1539 IMG_1545 IMG_1549 IMG_1551 IMG_1558 IMG_1563 IMG_1564 IMG_1567 IMG_1576 IMG_1578 IMG_1590 IMG_1600 IMG_1520 IMG_1528