การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

โดยมีนายวิรัช ศรีนวล ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด ร่วมกันจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

ติดต่อ สพป.สก.1