จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวลออ แก้วศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ ร่วมกิจกรรมโครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1