ร่วมสังเกตการณ์ตรวจประเมินโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

เมื่อวันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2563 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจประเมินโรงเรียนสีเขียว ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว) เพื่อยกระดับโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนสีเขียว (โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) ที่โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1