“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” รร.บ้านคลองสิบสาม

กองลูกเสือโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม จัดประกอบพิธีถวายราชสดุดี วางพวงมาลา และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

ติดต่อเรา