รร.บ้านคลองสิบสาม ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม  ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  พร้อมแนะนำข้าราชการครูบรรจุใหม่และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563

ติดต่อ สพป.สก.1