รร.บ้านคลองสิบสาม “SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ”

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ทุกคน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา “SK1  CAI  สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ” (Sakaeo1 CAI to standard for Quality school)  จากนายสมพร  พิลาสันต์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1