พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการสร้างคนเก่งคนดีศรีสังคม

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการสร้างคนเก่งคนดีศรีสังคม โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียน รวม 200 คน ซึ่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามโครงการสร้างคนเก่งคนดีศรีสังคม ของมูลนิธิสร้างคนเก่งคนดีศรีสังคม ณ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1