กิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์จัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทำพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ คณะครูและนักเรียนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

ติดต่อ สพป.สก.1