5 ธันวาคม 2563 น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงในรัชกาลที่ 9

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โดมกีฬาโรงเรียนบ้านท่าตาสี

ติดต่อ สพป.สก.1