ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาหลังใน

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี และคณะผู้บริหารเครือคข่ายพัฒนาคุณภาพตำบลตาหลังในประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาหลังใน เพื่อพิจารณาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนตามนโยบาย โดยมีโรงเรียนบ้านคลองใหญ่เข้ามาอยู่ในโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในเป็นศูนย์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าตาสี วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ติดต่อเรา