อบรมวิธีการตรวจวัดสายตาให้กับเด็ก

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิธีการตรวจวัดสายตาให้กับเด็ก ตามที่สโมสรไลออน์สากล ร่วมกับ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จำกัด จัดทำโครงการตรวจรักษาความผิดปกติของสายตาในเด็กอายุระหว่าง 3 – 14 ปี โดยใช้ชื่อโครงการ “Sight for Kids” โดยจัดอบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้นให้กับครูในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 145 โรงเรียน พร้อมกับแจกอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดสายตาให้แก่ครูที่เข้าอบรม และนำความรู้กลับไปตรวจวัดสายตาให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ตนรับผิดชอบ เพื่อสำรวจข้อมูลส่งให้กับจักษุแพทย์ตรวจละเอียดอีกครั้งเพื่อรักษาตามอาการและรับแว่นสายตาฟรี

ติดต่อเรา