ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง ว่าง,โอน,ย้าย

ท่านสามารถดูรายละเอียดการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง,โอน,ย้าย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้บริหารสถานศึกษา โดยดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้

ติดต่อ สพป.สก.1