งานวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563

วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา