ประชาสัมพันธ์!! ขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

ตามหนังสือ ที่ ศธ 04153/ว3561 ลวท. 1 ธันวาคม 2563

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดที่สนใจ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยส่งผลงานไปที่กลุ่มทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาทัตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน สำนักทัตสาธารณสุข โทร 02-5904-209 หรือดูรายเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบ

ติดต่อเรา