การคัดเลือกเด็กและเยาวชน “เด็กดีศรีสระแก้ว” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

เอกสารการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวฃน “เด็กดีศรีสระแก้ว” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ได้ดังไฟล์แนบด้านล่างนี้

และขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด จัดส่งไฟล์บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อ (ไฟล์ Excel ส่งมาทางเมล์ [email protected]) ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563

ติดต่อเรา