มอบนโยบายพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้มอบนโยบายให้กับพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา