ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อให้แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา