ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2563

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2563 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้ร่วมประกาศเจตจำนงเขตสุจริต และลงนาม MOU กับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ จำนวน 8 โรงเรียน ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา