การสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ “กระโดดโลดเต้น เล่นเปลี่ยนร่าง…วิถีชีวิตใหม่” (ChOPA & ChiPA Game : New Normal) ปี 2564

ขอประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ภายใต้โครงการ “กระโดดโลดเต้น เล่นเปลี่ยนร่าง…วิถีชีวิตใหม่” (ChOPA & ChiPA Game : New Normal) ปี 2564 โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่คู่มือ (ด้านล่างนี้) และยื่นสมัครได้ทางลิงค์ http://gg.gg/BPChOPAChiPA

ทั้งนี้ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สอบถามข้อมูลได้ที่ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 4590

ติดต่อ สพป.สก.1