รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) สังกัด สพป. สระแก้ว เขต ๑ และเขต ๒

ติดต่อเรา