เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมกับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว(นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว) เยี่ยมบ้านนักเรียน เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 ราย ได้แก่ เด็กชายรัฐศาสตร์ เกตุจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กชายกิตตินันท์ ครองยุทธ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เด็กหญิงธิติกานต์ เกตุจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนางสาวสุจิตรา เกตุจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1