เยี่ยมบ้านนักเรียน

วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียน มอบทุนการศึกษา ใบประกาศเกียรติคุณบัตร และอุปกรณ์การเรียน ให้แก่เด็กชายอธิภัทร โคตรวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังจั่น อำเภอเมืองสระแก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเชิดชูเกียรตินักเรียนทำความดี เก็บเงินคืนเจ้าของ

ติดต่อ สพป.สก.1