ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในภาพรวมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนระบบ Digital Platform

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติในภาพรวมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนระบบ Digital Platform ตามลิ้งค์ที่แนบมานี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCkP0Zq_Rs05AKWdxA8oGEbbe8zBTNZRlz4CVtAGTTlD_FMw/viewform

ติดต่อ สพป.สก.1