ร.ร.บ้านท่าตาสี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี และคณะครู

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563

ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ติดต่อ สพป.สก.1