พิธีมอบหนังสือประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษา

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1 จัดพิธีมอบหนังสือประกาศแต่งตั้ง นายเรือง จันทพันธ์ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1