ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ยินดีจากดวงใจ ตราตรึงไว้ในความทรงจำ จากใจ ชาว สพป.สระแก้ว เขต 1 โดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 และ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน ที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ติดต่อ สพป.สก.1