ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ติดต่อ สพป.สก.1