ร.ร.บ้านหนองแก รับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ สพป.นครนายก