ร.ร.บ้านหนองแก รับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ผอ.เนาวะรัตน์ ถาวร รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สพป.สระแก้ว เขต 2

Message us