ร.ร.บ้านหนองแก รับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 รับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนวัดหนองจอก สพป.นครราชสีมา เขต 2 (ภาคเช้า) และศึกษานิเทศก์ ชมรมครูภาษาอังกฤษ สพป.ศรีษะเกษ เขต 1 (ภาคบ่าย)

ติดต่อ สพป.สก.1