ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย)

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 22 คน ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1