การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นคณะกรรมการ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานนิเทศการศึกษา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1