ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก”ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี 2564

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมกฤษณา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1