ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเช่าบูชาวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่ไม อินฺทสิริ รุ่นเจริญพร(เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วย สพป.อุดรธานี เขต 3 แจ้งว่าได้สร้างวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่ไม อินฺทสิริ

รุ่นเจริญพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนเงินบริจาคเพื่อการกุศลและ

สมทบทุนในการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของ สพป.อุดรธานี เขต 3 จึงขอความอนุเคราะห์

สนับสนุนเช่าบูชาวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่ไม อินฺทสิริ รุ่นเจริญพร (เพิ่มเติม) โดยสามารถ

เช่าบูชาได้โดยตรงที่ สพป.อุดรธานี เขต 3 และโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาหนองหาน

ชื่อบัญชีเงินบริจาคการกุศล สพป.อุดรธานี เขต 3 เลขที่บัญชี 984-6-07053-5 แล้วส่งใบโอนเงิน

และใบสั่งจองมายังหมายเลขดทรสาร 042-261186 หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์หมายเลข

061-6594542 ทั้งนี้ ได้เปิดให้จองตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 16 พฤศจิกายน 2563 หรือจนกว่า

เหรียญจะหมด รายละเอียดดังแนบ