พิธีวันสถาปนาหน่วยกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ครบรอบปีที่ 38 และพิธีเทวามังคลาภิเษกฯ

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมพิธีวันสถาปนาหน่วยของกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ครบรอบปีที่ 38 และพิธีเทวามังคลาภิเษกพระสยามเทวาธิราชและพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์

ติดต่อ สพป.สก.1