ร.ร.บ้านหนองแก คณะครูกลุ่มร.ร.เขตจันทบุรี ศึกษาดูงาน

#Learn & Share……..Success
#Language innovation
ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการเนาวะรัตน์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยชุดนวัตกรรม “สีสันการเรียนรู้ คู่การอ่าน” ให้กับ คณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนในเขตจังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปพัฒนานักเรียนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา