ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ขอนแก่น เขต 3

วันพฤหัสที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผอ.สพป.สระแก้ว เขต1 มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ถาวร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จำนวน 30 คน นำทีมโดย นายสนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ศึกษาดูงานการดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. และการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็ก และการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปี 2563 ณ สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1