รายงานสถานการณ์โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในประสบอุทกภัย

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วขต 1 และทีม ฉก.ชน.สพป.สระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ และให้กำลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลเข้าท่วมฉับพลัน พบว่าน้ำได้ลดลงบ้างแล้ว แต่ยังต้องมีการเฝ้าระวังตลอดเวลา เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อม ป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ประกอบกับจะมีการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสทึง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำสูงขึ้น และผู้นำชุมชนได้ประกาศว่าจะมีน้ำอีกระลอกหนึ่งจะปล่อยมาอีก ซึ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้กำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูเฝ้าระวังตลอดเวลา แจ้งเตือนนักเรียนและผู้ปกครองให้ระมัดระวังการลงเล่นน้ำของนักเรียน เพื่อป้องกันประสบอุบัติเหตุจมน้ำ และทางโรงเรียนได้ประกาศหยุดเรียนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ติดต่อเรา