ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้บริโภคในจังหวัดสระแก้วทราบและเป็นการพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

ติดต่อ สพป.สก.1