พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ และมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ร่วมงานพิธีมอบโล่ และร่วมมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุประจำปี 2563 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1