พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ และมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 85 คน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมรววมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

ติดต่อเรา