พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ และมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ และมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 จำนวน 85 คน โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สกสค.จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1