ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนหนองหว้า

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาและเยาวชน ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 % และรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4

ติดต่อ สพป.สก.1