ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนธรรมยานประยุต ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนธรรมยานประยุต ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และรางวัล ขวัญใจมหาชน (Popular vote) กิจกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ติดต่อเรา