กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมและรับโล่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 นายงสาวการญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 มอบหมายให้ นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมและรับโล่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ณ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1